معرفی مهرهای ویژه شرکت ها

با توجه به افزایش تعداد شرکت ها و موسسات، داشتن یک مهر با مشخصات کامل برای انجام امور اداری و دفتری مسئله مهمی است. شرکت ها که عموما در مهر خود از اطلاعات درج شده در اساسنامه خود از قبیل نام شرکت، شماره ثبت، مسئولیت محدود و یا سهامی خاص استفاده میکنند مهر ژلاتینی اتوماتیک به عنوان اولین گزینه انتخاب میکنند اما اگر شرکت ها دارای لوگو نیز باشند، پیشنهاد ما به آنها مهرهای لیزری چند رنگ است که جذابیت بیشتری دارند.