معرفی مهرهای ویژه وکلا

برای تایید و معتبر محسوب شدن قراردادها و وکالت نامه ها، نیاز به مهر یک وکیل هست. شما وکلا و قاضیان محترم که معمولا در مهرهای خود از لوگوی کانون وکلای دادگستری یا قوه قضاییه استفاده می کنید با داشتن یک مهر با طرح مختص به خود میتوانید علاوه بر اعتبار بخشیدن به اسناد و اوراق، برگه های صادره از طرف خود را درمیان همکارانتان به خاص کنید.